bỏ qua tới nội dung chính

Chỗ ở hợp lý

Cargill cam kết trở thành nhà tuyển dụng được lựa chọn. Điều này đòi hỏi một văn hóa hòa đồng và đa dạng, thu hút, đề cao và giữ lại những nhân viên thuộc đủ loại năng lực. Những nhân viên khuyết tật của Cargill được trao quyền để đạt được hiệu suất cao và thúc đẩy kết quả kinh doanh, bất kể vai trò, cấp bậc, phòng ban hay vị trí trong tổ chức.

Các ứng viên cần chỗ ở phù hợp cho bất kỳ giai đoạn nào trong quy trình ứng tuyển hay tuyển dụng, hoặc những người có câu hỏi về chỗ ở tại nơi làm việc, có thể liên hệ với chúng tôi thông qua bất kỳ phương thức nào sau:

E-mail: cargill_recruiting@cargill.com

Điện thoại: 952-984-0358

Thư:
Cargill
Attn: Talent Recruiting
PO Box 5697
MS 10
Minneapolis, MN 55440-5697

Thrive