bỏ qua tới nội dung chính

Tại Cargill, bạn sẽ kết nối với những điều lớn hơn cả
bản thân và đạt được mục tiêu cao hơn

Với 155.000 nhân viên ở 70 quốc gia, bạn sẽ gia nhập mạng lưới toàn cầu của chúng tôi. Đây là nơi quy tụ những con người, ý tưởng và tài nguyên có thể tác động đến cuộc sống trên khắp thế giới. Hãy khám phá xem công việc của bạn có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng cho thế giới và giúp bạn phát triển sự nghiệp vững mạnh như thế nào.

Khái quát về Cargill

Chúng tôi kết hợp 154 năm kinh nghiệm với những công nghệ và hiểu biết mới để trở thành một đối tác đáng tin cậy phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực lương thực, nông nghiệp, tài chính và công nghiệp tại hơn 125 quốc gia. Chúng tôi có thể cùng nhau tạo ra những cơ hội mới để bạn tăng trưởng, phát triển và tác động đến tương lai của doanh nghiệp chúng tôi.

Công cụ tìm kiếm việc làm trên Linkedin

Tìm vị trí phù hợp với bạn tại Cargill. Hãy đăng nhập để kết nối hồ sơ của bạn trên LinkedIn. Chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng và kinh nghiệm của bạn để tìm những việc làm có thể phù hợp với bạn.

Tìm việc làm phù hợp

Cuộc sống tại
Cargill

Khám phá cách bạn có thể đạt được mục đích cao hơn khi theo đuổi sự nghiệp tại Cargill.

Sự hòa nhập
và đa dạng

Văn hóa hòa nhập giúp chúng tôi định hình tương lai của thế giới.

Cacao
bền vững

Lời hứa về cacao của Cargill là cam kết bảo đảm ngành cacao phát triển thịnh vượng cho các thế hệ.

Không có công việc nào đã xem gần đây.

Vui lòng duyệt các công việc có sẵn trên trang web này. Sau đó, bạn sẽ thấy các công việc đã xem gần đây ở đây.

Phát triển thịnh vượng