bỏ qua tới nội dung chính

Senior Sales Representative

Nộp đơn ngay
ID công việc 283650 Ngày đăng 01/06/2024 Location : Tiền Giang, Việt Nam

Job Purpose and Impact

The Senior Sales Representative will participate in face to face and remote selling to the company's new and existing customers, selling directly or indirectly through various sales channels. In this role, you will help assess customer needs and suggest appropriate products, services and solutions.

Key Accountabilities

  • Development and delivery of sales proposals and conducting detailed presentations for effective product demonstration.
  • Build a business plan for each account developing strong client relationships.
  • Plan daily activities, including customer visits and establish quantitative and qualitative objectives to achieve.
  • Follow market and competition evolution, relaying information to senior staff.
  • Independently solve moderately complex issues with minimal supervision, while escalating more complex issues to appropriate staff.
  • Other duties as assigned

Qualifications

Minimum Qualifications
  • Bachelor's degree
  • Minimum of two years of related work experience
  • Other minimum qualifications may apply
Nộp đơn ngay

Công cụ tìm kiếm việc làm trên Linkedin

Tìm vị trí phù hợp với bạn tại Cargill. Hãy đăng nhập để kết nối hồ sơ của bạn trên LinkedIn. Chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng và kinh nghiệm của bạn để tìm những việc làm có thể phù hợp với bạn.

Tìm việc làm phù hợp

Cacao
bền vững

Lời hứa về cacao của Cargill là cam kết bảo đảm ngành cacao phát triển thịnh vượng cho các thế hệ.

Tìm hiểu thêm (Sustainable Coco)

Sự hòa nhập
và đa dạng

Văn hóa hòa nhập giúp chúng tôi định hình tương lai của thế giới.

Tìm hiểu thêm (Sự hòa nhập và đa dạng)

Cuộc sống tại
Cargill

Khám phá cách bạn có thể đạt được mục đích cao hơn khi theo đuổi sự nghiệp tại Cargill.

Tìm hiểu thêm (Cuộc sống tại Cargill)

Không có công việc nào đã xem gần đây.

Vui lòng duyệt các công việc có sẵn trên trang web này. Sau đó, bạn sẽ thấy các công việc đã xem gần đây ở đây.

Phát triển thịnh vượng