bỏ qua tới nội dung chính

Trade Compliance Operations Country Manager

Nộp đơn ngay
ID công việc 284317 Ngày đăng 01/10/2024 Location : Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Job Purpose and Impact

The Trade Compliance Operations Country Manager will monitor moderately complex and demanding activities to ensure they are executed effectively and efficiently. In this role, you will deliver high quality service across a site, multiple businesses, enterprises and projects, provide data management, reporting and analysis. You will interact with government agencies, business clients and partners.

Key Accountabilities

 • Develop and maintain relationships with strategic stakeholders, manage client interactions and business partnerships to implement trade compliance operations strategy for the organization.
 • Use a thorough understanding of trade compliance laws, regulations, practices and procedures to supervise, approve and make decisions that affect the trade compliance operation.
 • Develop and maintain relationships with strategic stakeholders such as customs brokers, other government agencies and trade compliance associations.
 • Ensure that global trade compliance operations procedures are supported by proper due diligence demonstrating reasonable care standards.
 • Manage and control global trade compliance operations for the location.
 • Oversee the development, implementation and maintenance of processes for the trade compliance operations team in the location you oversee, focusing on process improvement to enhance performance, reduce execution costs and increase efficiencies.
 • Lead and develop a team, coach and make decisions related to talent management, hiring, performance, and disciplinary actions.
 • Other duties as assigned

Qualifications

Minimum Qualifications
 • Bachelor's degree in a related field or equivalent experience
 • Advanced knowledge of customs regulations and free trade zone management
 • Minimum of four years of related work experience
 • Other minimum qualifications may apply
Preferred Qualifications
 • Two years of supervisory experience
 • Demonstrated advanced competencies in free trade agreements and global contracts review
 • Minimum of seven years of experience in customs, import and export
Nộp đơn ngay

Công cụ tìm kiếm việc làm trên Linkedin

Tìm vị trí phù hợp với bạn tại Cargill. Hãy đăng nhập để kết nối hồ sơ của bạn trên LinkedIn. Chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng và kinh nghiệm của bạn để tìm những việc làm có thể phù hợp với bạn.

Tìm việc làm phù hợp

Cacao
bền vững

Lời hứa về cacao của Cargill là cam kết bảo đảm ngành cacao phát triển thịnh vượng cho các thế hệ.

Tìm hiểu thêm (Sustainable Coco)

Sự hòa nhập
và đa dạng

Văn hóa hòa nhập giúp chúng tôi định hình tương lai của thế giới.

Tìm hiểu thêm (Sự hòa nhập và đa dạng)

Cuộc sống tại
Cargill

Khám phá cách bạn có thể đạt được mục đích cao hơn khi theo đuổi sự nghiệp tại Cargill.

Tìm hiểu thêm (Cuộc sống tại Cargill)

Không có công việc nào đã xem gần đây.

Vui lòng duyệt các công việc có sẵn trên trang web này. Sau đó, bạn sẽ thấy các công việc đã xem gần đây ở đây.

Phát triển thịnh vượng