bỏ qua tới nội dung chính

Logistics Manager (Transportation)

Nộp đơn ngay
ID công việc 281054 Ngày đăng 11/16/2023 Location : Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Job Purpose and Impact

This position will perform moderately complex activities that ensure efficient transportation of materials and products from origin to destination. In this role, you will participate in the identification and selections of the most appropriate and cost effective transportation.

Key Accountabilities

  • Control and track the transport of critical materials.
  • Apply a general comprehension of transportation and logistics practices and procedures to assist in the negotiation of freight prices and contract terms for customers.
  • Update transportation websites and databases for contracts, freight rates and estimates, insurance and customer information.
  • Independently analyze current transportation operations practices to resolve process and cost improvement opportunities.
  • Independently solve moderately complex issues with minimal supervision, while escalating more complex issues to appropriate staff.
  • Other duties as assigned

Qualifications

Minimum Qualifications
  • Bachelor's degree in a related field or equivalent experience
  • Minimum of two years of related work experience
  • Other minimum qualifications may apply
Nộp đơn ngay

Công cụ tìm kiếm việc làm trên Linkedin

Tìm vị trí phù hợp với bạn tại Cargill. Hãy đăng nhập để kết nối hồ sơ của bạn trên LinkedIn. Chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng và kinh nghiệm của bạn để tìm những việc làm có thể phù hợp với bạn.

Tìm việc làm phù hợp

Cacao
bền vững

Lời hứa về cacao của Cargill là cam kết bảo đảm ngành cacao phát triển thịnh vượng cho các thế hệ.

Tìm hiểu thêm (Sustainable Coco)

Sự hòa nhập
và đa dạng

Văn hóa hòa nhập giúp chúng tôi định hình tương lai của thế giới.

Tìm hiểu thêm (Sự hòa nhập và đa dạng)

Cuộc sống tại
Cargill

Khám phá cách bạn có thể đạt được mục đích cao hơn khi theo đuổi sự nghiệp tại Cargill.

Tìm hiểu thêm (Cuộc sống tại Cargill)

Không có công việc nào đã xem gần đây.

Vui lòng duyệt các công việc có sẵn trên trang web này. Sau đó, bạn sẽ thấy các công việc đã xem gần đây ở đây.

Phát triển thịnh vượng