bỏ qua tới nội dung chính

APAC R&D Nutrition Advisor

Nộp đơn ngay
ID công việc 285802 Ngày đăng 01/30/2024 Location : Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Job Purpose and Impact

The APAC R&D Nutrition Advisor will explore, develop and implement new and existing solutions. In this role, you will conduct research to tackle ambiguous problems and provide technical expertise to develop new solutions. You will develop technology and processes to create new capabilities and implement solutions to scientific problems.

Key Accountabilities

 • Develop and execute on research protocols and yearly research plans in alignment with broad objectives.
 • Build relationships with research partners.
 • Provide technical leadership in scientific area of expertise including research process development and improvement.
 • Interpret results of research trials or studies.
 • Write reports to clarify and document conclusions and may present ongoing work and findings to external audiences at conferences including the summaries and the nature and methodology of the research.
 • Other duties as assigned
 • Provide expert thought leadership in your field and work with limited direction, using additional research and interpretation to identify issues or problems. You may provide direction to supporting team members and be a strategic contributor.

Qualifications

Minimum Qualifications

 • Master's degree or other post-secondary degree
 • Leadership and managerial skills
 • Experience conducting research projects
 • Minimum of six years of related work experience
 • Other minimum qualifications may apply

Preferred Qualifications

 • Doctorate degree
Nộp đơn ngay

Công cụ tìm kiếm việc làm trên Linkedin

Tìm vị trí phù hợp với bạn tại Cargill. Hãy đăng nhập để kết nối hồ sơ của bạn trên LinkedIn. Chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng và kinh nghiệm của bạn để tìm những việc làm có thể phù hợp với bạn.

Tìm việc làm phù hợp

Cacao
bền vững

Lời hứa về cacao của Cargill là cam kết bảo đảm ngành cacao phát triển thịnh vượng cho các thế hệ.

Tìm hiểu thêm (Sustainable Coco)

Sự hòa nhập
và đa dạng

Văn hóa hòa nhập giúp chúng tôi định hình tương lai của thế giới.

Tìm hiểu thêm (Sự hòa nhập và đa dạng)

Cuộc sống tại
Cargill

Khám phá cách bạn có thể đạt được mục đích cao hơn khi theo đuổi sự nghiệp tại Cargill.

Tìm hiểu thêm (Cuộc sống tại Cargill)

Không có công việc nào đã xem gần đây.

Vui lòng duyệt các công việc có sẵn trên trang web này. Sau đó, bạn sẽ thấy các công việc đã xem gần đây ở đây.

Phát triển thịnh vượng