bỏ qua tới nội dung chính

Maintenance Engineer

Nộp đơn ngay
ID công việc 281252 Ngày đăng 12/04/2023 Location : Biên Hòa, Vietnam

Job Purpose and Impact

The Maintenance Engineer, will perform routine activities to deliver continuous improvement in process and asset reliability through the detection and elimination of defects. In this role, you will use your knowledge to fulfill reliability engineering strategies.

Key Accountabilities

 • Provide support in the implementation of reliability excellence activities, identifying and prioritizing reliability engineering value creation opportunities.
 • Help with the development, design and installation of predictive maintenance program and technology in alignment with the area procedures.
 • Assist in technical reviews of projects and collaborate with related areas on new equipment reliability specifications.
 • Support the identification and elimination of bad actors and the optimization of equipment availability.
 • Prioritize, plan and scope for maintenance activities and work orders.
 • Collaborate with maintenance repairs and production, in reliability related processes and the identification of critical spares.
 • Handle basic issues and problems under direct supervision, while escalating more complex issues to appropriate staff.
 • Other duties as assigned

Qualifications

Minimum Qualifications
 • Bachelor's degree in a related field or equivalent experience
Preferred Qualifications
 • Strong data analysis capabilities
 • Knowledge in maintenance process management
 • knowledge in the application of reliability tools
 • Experience with green belt, lean or six sigma methodologies
 • Minimum of one year of related work experience
 • Knowledge of technical standards, principles, theories, concepts and techniques
Nộp đơn ngay

Công cụ tìm kiếm việc làm trên Linkedin

Tìm vị trí phù hợp với bạn tại Cargill. Hãy đăng nhập để kết nối hồ sơ của bạn trên LinkedIn. Chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng và kinh nghiệm của bạn để tìm những việc làm có thể phù hợp với bạn.

Tìm việc làm phù hợp

Cacao
bền vững

Lời hứa về cacao của Cargill là cam kết bảo đảm ngành cacao phát triển thịnh vượng cho các thế hệ.

Tìm hiểu thêm (Sustainable Coco)

Sự hòa nhập
và đa dạng

Văn hóa hòa nhập giúp chúng tôi định hình tương lai của thế giới.

Tìm hiểu thêm (Sự hòa nhập và đa dạng)

Cuộc sống tại
Cargill

Khám phá cách bạn có thể đạt được mục đích cao hơn khi theo đuổi sự nghiệp tại Cargill.

Tìm hiểu thêm (Cuộc sống tại Cargill)

Không có công việc nào đã xem gần đây.

Vui lòng duyệt các công việc có sẵn trên trang web này. Sau đó, bạn sẽ thấy các công việc đã xem gần đây ở đây.

Phát triển thịnh vượng